O nas

dscn2410Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku istnieje od 1968 roku.

Jest placówką:

 • środowiskową,
 • ogólnie dostępną,
 • zaspokajającą wszystkie potrzeby klientów w zakresie usług psychologicznych i pedagogicznych.
Pomoc jest bezpłatna, obejmuje:

· wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej,
· rehabilitację małego dziecka,
· opiekę nad dzieckiem niesłyszącym i słabo słyszącym,
· terapię psychologiczną,
· terapię pedagogiczną,
· bajkoterapię,
· muzykoterapię,
· logoterapię,
· terapię metodą integracji sensorycznej,
· trening EEG Biofeedback,
· trening słuchowy metodą Johansena,
· bezpłatne specjalistyczne badania słuchu,
· doradztwo zawodowe,
· konsultacje uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Pracownicy (kolejność alfabetyczna):
 1. mgr Elzbieta Domasik- dyrektor, pedagog, terapeuta pedagogiczny, EEG Biofeedback
 2. mgr Elżbieta Cieślukowska- pedagog, terapeuta pedagogiczny
 3. mgr Agnieszka Jadwiga Czajewska- psycholog, oligofrenopedagog
 4. mgr Barbara Krajewska- surdopedagog
 5. mgr Jadwiga Lipa- psycholog
 6. mgr Paulina Naruszewicz- neurologopeda
 7. mgr Sylwia Safinowska- fizjoterapeuta
 8. mgr Magdalena Sadłowska- psycholog
 9. mgr Agnieszka Szymańska -Chodnicka- psycholog
 10. mgr Joanna Wiśniewska- psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
 11. mgr Krystyna Zdan – pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, Powiatowy Koordynator ds. doradztwa zawodowego
 12. mgr Wiesława Wróblewska – neurologopeda, pedagog, trening sluchowy metodą Johansena IAS

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 – 17.00!